Kerstin Boulogner

Presentation:

Idén med mina kläder är enkel. De är skapade för en fri och öppen livsstil.
Hög kvalitet, personlig design, generös passform, trivsam elegans och en unik färgskala som varar länge.

Verksamhet:

  • Textil och klädformgivning

Adress: Hablingbo Hagsarve 862
Postnr: 623 42
Postort: Havdhem
Företagets namn: Boulogner Design AB
Ort butik: Hablingbo, adress som ovan
Ort butik: Visby, GKF Butik & Galleri, Wallérs Plats 5
Telefon: 0708 172974