Föreningen

Föreningen

Textil Gotland

Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Det är ett nätverk för textilt verksamma personer. Du som arbetar med textil och är verksam på Gotland är välkommen som medlem.

Vi ordnar egna utbildningar med workshops, studieresor, studiebesök mm. Vi stödjer medlemmarnas företags- och produktutveckling och fungerar som en mötesplats.
Som medlem har du möjlighet att presentera dig bl. a. genom vår hemsida.

Föreningen startade år 2000. Under åren har vi haft många olika utvecklingsprojekt med stöd av bl. a ALMI, Framtidens Kultur, EU Mål 4, Regionala Utvecklingsenheten här på Gotland samt Mål 2 och 3.

Många medlemmar arbetar som egna företagare och har egna butiker eller andra försäljningsställen. Företagen omfattar textil design, textiltryck, garnfärgning, vävning, stickat, tovat, päls och skinn, skinnberedning, tapetseri, spinneri, konfektion, mattor mm.

Verksamheten

Vi har två huvudpunkter i vår verksamhet: kompetensutveckling och marknadsföring.
Årsmötet beslutar om prioriteringar och styrelsen beslutar om genomförande. Varje höst och vår ligger en workshop, föreläsning eller liknande och några studiebesök antingen hos medlemmar som är aktiva eller hos annan företagare med anknytning till vår verksamhet. Vi har gjort flera gemensamma studieresor för att studera textil verksamhet, bl.a till Estland och Italien.

Kompetensutveckling

Under 2009 gick 17 medlemmar en utbildning för företagare, Våga Växa Vinna, i samarbete med ALMI.
2012 genomförs en serie av ALMI-kurser med innehåll Sociala medier, Ekonomi och prissättning samt Starta webshop.

Stipendium

Mediaspegling

Se länk Media i menyn!
Här kan du läsa artiklar om aktiviteter där Textil Gotland har förekommit i media.

Stadgar

Background pattern
Colors
Layout style