Föreningen

Föreningen

Textil Gotland

Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Det är ett nätverk för textilt verksamma personer. Du som arbetar med textil och är verksam på Gotland är välkommen som medlem.

Vi ordnar egna utbildningar med workshops, studieresor, studiebesök mm. Vi stödjer medlemmarnas företags- och produktutveckling och fungerar som en mötesplats.
Som medlem har du möjlighet att presentera dig bl. a. genom vår hemsida.

Föreningen startade år 2000. Under åren har vi haft många olika utvecklingsprojekt med stöd av bl. a ALMI, Framtidens Kultur, EU Mål 4, Regionala Utvecklingsenheten här på Gotland samt Mål 2 och 3.

Många medlemmar arbetar som egna företagare och har egna butiker eller andra försäljningsställen. Företagen omfattar textil design, textiltryck, garnfärgning, vävning, stickat, tovat, päls och skinn, skinnberedning, tapetseri, spinneri, konfektion, mattor mm.

Verksamheten

Vi har två huvudpunkter i vår verksamhet: kompetensutveckling och marknadsföring.
Årsmötet beslutar om prioriteringar och styrelsen beslutar om genomförande. Under höst och vår arrangerar vi olika aktiviteter som workshop, kurser, föreläsningar och studiebesök. Under sommarutflykten i augusti besöker vi medlemmar på hemmaplan som visar och berättar som sin textila verksamhet. Vi har gjort flera gemensamma studieresor för att studera textil verksamhet, bland annat till Estland och Italien.

Kompetensutveckling

Under 2009 gick 17 medlemmar en utbildning för företagare, Våga Växa Vinna, i samarbete med ALMI.
2012 genomförs en serie av ALMI-kurser med innehåll Sociala medier, Ekonomi och prissättning samt Starta webshop.

Stipendium

Årsmötet för Textil Gotland beslutade 2012 att instifta ett stipendium för kurser och utbildning. Stipendiet kan sökas av den som varit medlem i föreningen, som önskar vidga sina kunskaper inom det textila hantverket och/eller inom textil företagsamhet. Läs mer om stipendiet här.

Mediaspegling

Se länk Media i menyn!
Här kan du läsa artiklar om aktiviteter där Textil Gotland har förekommit i media.

Stadgar

Background pattern
Colors
Layout style