Genomförda aktiviteter

Här hittar du länkar till flera referat

Resa till Eskilstuna hösten 2018

Textil Gotland anordnade en studieresa till Eskilstuna i början av oktober. Nitton kvinnor deltog och vi hade en egen buss och chaufför med oss under hela resan. Vi besökte ReTuna Återbruksgalleria som ligger i anslutning till Eskilstuna kommuns återvinningscentral. LÄS MER


Årsmöten

Årsmöte 2018

2018-02-21
Årsmöte för Textil Gotland i Roma på Gotland Grönt Centrum 21 februari. Referat från årsmötet infört på Helagotland.se.

Årsmöte 2017

2017-02-22
Årsmöte för Textil Gotland i Roma på Gotland Grönt Centrum 22 februari. Referat från årsmötet infört på Helagotland.se.

Årsmöte 2015

2015–02-16
Årsmöte för Textil Gotland i Roma på Gotland Grönt Centrum 16 februari. Referat från årsmötet infört i Gotlands tidningar.

Årsmöte 2013

2013-02-19
Tisdagen den 19 februari tog sig 35 av Textil Gotlands 103 medlemmar till Östergarns skola för att delta i årsmötet.
Det var en dag med snöyra, hård blåst och halkiga vägar så det var en bragd att ta sig fram på gotlandsvägarna. Men vi fick lön för mödan. LÄS MER


Tidigare