Berit Ingeborgsdotter Weber – 2024


3000 SEK

  • The Oculus New York

Broderi med moulinégarn och textilt kollage på målad bomullsväv

Verket föreställer “The Oculus “vid The World Trade Center i New York.

För mig är New York en imponerande och tilltalande stad. The Oculus är en nyuppförd spektakulär stationsbyggnad med glastak på södra Manhattan som stod klar 2016. Skyskrapan One World Trade Center har ersatt de två tvillingtorn som raserades vid 11 september attackerna 2001.

Jag skapade verket genom att först slumpvis måla på ett tyg. Den kreativa processen tog sedan vid och jag komponerade motivet utifrån vad jag såg och fantasin får avgöra hur betraktaren uppfattar byggnaden och vilka rörelser och människor som finns runt om.

Jag broderar så kallat fritt broderi och eftersträvar att brodera skissartat och fantasirikt, slumpen tillåts vara en del i min kreativa process. 

  • The Oculus New York

Embroidery with mouliné yarn and textile collage on painted cotton fabric

The work depicts ”The Oculus” at The World Trade Center in New York.

For me, New York is an impressive and appealing city. The Oculus is a newly constructed spectacular glass-roofed station building in southern Manhattan that was completed in 2016.

The One World Trade Center skyscraper has replaced the two twin towers that were destroyed in the September 11 attacks in 2001. 

I created the work by first randomly painting on a cotton fabric. The creative process then began and I composed the motif based on what I saw and the imagination can determine how the viewer perceives the building and what movements and people are around.

I embroider so-called free embroidery and strive to embroider sketch-like and imaginative, allowing chance to be part of my creative process. I often get ideas from something I’ve seen, an exhibition, a picture, or a text.


4000 SEK

  • Rockefeller Center New York

Broderi med mouliné- och pärlgarn på målad bomullsväv

Jag skapade verket genom att först slumpvis måla färgfält i ganska dova färger på ett tyg. Utifrån vad jag sedan såg bestämde jag motivet. New York tilltalar mig och här har jag avbildat Rockefeller center med guldstatyn ”Prometheus” eldens gud, intill den berömda skridskobanan som ofta förekommer i amerikanska filmer. På mitt verk badar höghusen i solsken och någon har släppt ett knippe ballonger som stiger mot skyn.

Jag broderar så kallat fritt broderi och eftersträvar att brodera skissartat och fantasirikt, slumpen tillåts vara en del i min kreativa process. Idéerna får jag ofta utifrån något jag sett eller upplevt, en utställning, en bild eller en text.

  • Rockefeller Center New York

Embroidery with mouliné and pearl yarn on painted cotton fabric

I created the piece by first randomly painting color fields in fairly muted colors on a cotton fabric. Based on what I then saw, I determined the motif. New York appeals to me, and here I have depicted Rockefeller Center with the golden statue ’Prometheus,’ the god of fire, next to the famous ice rink often seen in American films. In my piece, the skyscrapers bathe in sunshine, and someone has released a bunch of balloons that rise towards the sky.

I embroider so-called free embroidery and strive to embroider sketch-like and imaginative, allowing chance to be part of my creative process. I often get ideas from something I’ve seen, an exhibition, a picture, or a text.


3000 SEK

  • Strand Caféet

Broderi med moulinégarn på målad bomullsväv

Slumpartat målade jag färgfält i tydliga färger och linjer på bomullstyg och bestämde därefter motiv. Det blev ett strandcafé med röd/grön markis och bakom caféet syns en fiskare invid stranden i kvällssolen. Cafégästerna utgörs av paret med den ihopsjunkne tonåringen till vänster i bilden och till höger kvinnan som har svårt att bestämma vad hon vill ha och kyparen har fått ett uppgivet uttryck i ansiktet där han står i skuggan och väntar.

Jag broderar så kallat fritt broderi och eftersträvar att brodera skissartat och fantasirikt, slumpen tillåts vara en del i min kreativa process. Idéerna får jag ofta utifrån något jag sett eller upplevt, en utställning, en bild eller en text.

  • The Beach Café

Embroidery with mouliné yarn on painted cotton fabric

Randomly, I painted color fields in distinct colors and lines on cotton fabric and then determined the motif. It became a beach café with a red/green awning, and behind the café, a fisherman can be seen by the shore in the evening sun. The café guests consist of the couple with the slumped teenager on the left side of the picture, and on the right, the woman who has difficulty deciding what she wants, and the waiter has an expression of resignation on his face as he stands in the shadow, waiting.

I embroider so-called free embroidery and strive to embroider sketch-like and imaginative, allowing chance to be part of my creative process. I often get ideas from something I’ve seen, an exhibition, a picture, or a text.


3000 SEK

  • Vardagsrummet

Broderi med ylle och moulinégarn samt textilkollage på linnetyg.

En stillsam rogivande bild från ett vardagsrum en söndagseftermiddag med en prunkade blombukett på bordet framför bokhyllan. Två av böckerna har årtal på ryggen, åren är 1959 och 2018, dessa år var extrema torrsomrar på Gotland som alla jordbrukare minns med fasa. I bokhyllan ser man även några böcker ur Nationalencyklopedin, vi var nog många som dyrt samlade på detta praktverk under 1980-talet.

Jag broderar så kallat fritt broderi och eftersträvar ofta att brodera skissartat och fantasirikt, slumpen tillåts vara en del i min kreativa process. Idéerna får jag ofta utifrån något jag sett eller upplevt, en utställning, en bild eller en text.

  • Living room

Embroidery with wool and mouliné yarn and textile collages on linen fabric.

A serene, calming picture from a living room on a Sunday afternoon with a lush bouquet of flowers on the table in front of the bookshelf. Two of the books have years printed on their spines, the years are 1959 and 2018, both of which were extremely dry summers on Gotland that all farmers remember with dread.  In the bookshelf, one can also see some volumes of the National Encyclopedia, there were probably many of us who dearly collected that edition during the 1980s.

I embroider so-called free embroidery and strive to embroider sketch-like and imaginative, allowing chance to be part of my creative process. I often get ideas from something I’ve seen, an exhibition, a picture, or a text.


3000 SEK

  • Blommor i vas

Broderi med mouliné- och pärlgarn samt textilkollage på svart linneväv.

I det här motivet har jag valt att framhäva färger och former i blombuketten, det blir ett slags stilleben. Motivet har fått växa fram utifrån en idé jag hade, jag gör ingen skiss i förväg, jag ritar heller inte upp motivet utan jag har broderar helt fritt, fantasin får vägleda. I mitt broderande som är så kallat fritt broderi tillåter jag slumpen vara en del i den kreativa processen. Idéerna får jag ofta utifrån något jag sett eller upplevt, en utställning, en bild eller en text.

  • Flowers in a vase

Embroidery with mouliné yarn and pearl yarn and textile collage on black linen fabric.

Embroidery with mouliné yarn and pearl yarn and textile collage on black linen fabric.

In this motif, I have chosen to highlight the colors and shapes of the flower bouquet, creating a sort of still life. The motif has evolved from an idea I had; I don’t make a preliminary sketch, nor do I draw the motif in advance. Instead, I embroider completely freely, letting my imagination guide me.

I embroider so-called free embroidery and strive to embroider sketch-like and imaginative, allowing chance to be part of my creative process. I often get ideas from something I’ve seen, an exhibition, a picture, or a text.


Mer om Berit Ingeborgsdotter Weber här