Yvonne Ledin – 2024


6000 SEK

  • Skogens Drottning

Nunotovad i merinoull och siden

Skogens drottning, väktaren av växter och liv

Hon rör sig genom årstiderna när solspiralen vrider sig

Står fast förankrad i jorden men med vind och rörlighet i sitt hår

Som grenar sträcker sig armar mot solen och regnets droppar

  • Queen of the forest

Nunofelted in merino wool and silk

Queen of the forest, guardian of plants and life

She moves through the seasons as the solar spiral turns

Standing firmly anchored in the earth but with wind and movement in his hair

Like branches, arms reach out to the sun and raindrops


Mer om Yvonne Ledin