2020

Detta år blev det ingen utställning på grund av den pågående pandemin.