Paola Guarino – 2023

Paola Guarino – Jag hjärta ull (lila), Jag hjärta ull (grå), Jag hjärta ull (svart)

Over the skin, wool protects us from the cold. Under the skin, our passion for wool warms our heart.

Över huden, ull skyddar oss från kylan.  Under huden värmer vår passion för ull vårt hjärta.

Paola Guarino – Fungi connection

Fungi create an underground network that allows plants and trees to communicate. In a similar vein, someone in deep meditation taps into their neural pathways to reach the subconscious.

Svampar skapar ett underjordiskt nätverk som gör att växter och träd kan kommunicera.  I samma veva knackar någon i djup meditation in i sina nervbanor för att nå det undermedvetna.

Mer om Paola Guarino.