Maria Fagerström

Presentation:

Jag driver en ekologisk gård i Eksta, Sandholme Gård, med pälslamm och ett 30-tal dikor av rasen Charolais.
Från gården tillvaratas kött, skinn och ull som förädlas och säljs i Hemse.
I butiken i Hemse är vi fem hantverkare som medverkar och använder produkter från gården.

Verksamhet:

  • Stickning
  • Ull
  • Ullprodukter

Adress: Eksta Sandholme
Postnr:  623 54
Ort: Klintehamn
Företagets namn: Sandholme Gård
Ort butik:
Telefon: 070-262 67 90