Lisbeth Carlsson

Presentation:

Stickar tröjor.

Verksamhet:

  • Stickning

Adress: Havdhem Gimbrings 402
Postnr:  623 41
Postort: Havdhem
Företagets namn: Gimbrings Stickeri
Ort butik:
Telefon: 0498-48 13 07