Lilian Vuorinen Kennegård

Presentation:

Väver, främst ripsmattor.

Verksamhet:

  • Vävning

Adress: Hemse Sindarve 112
Postnr:  623 50
Ort: Hemse
Företagets namn:
Ort butik:
Telefon: 073-210 27 71

Ripsmatta