Jenny Andersson

Presentation:

Efter att ha lärt mig spinna för hand blev jag fascinerad av ullfiberns olika egenskaper. När vi köpte gård på Gotland upptäckte vi att det även här var så mycket ull som slängdes. Insikten övergick så småningom i beslutet att starta ett storskaligt ulltvätteri för att kunna förse både hantverkare och industri med tvättad svensk ullråvara! För tillfället finns inte mycket tid till eget skapande men vi samarbetar med både stora och små verksamheter för att få fram de ullprodukter som behövs för DERAS skapande!

Verksamhet:

  • Ulltvätteri
  • Försäljning av
    • tvättad ull
    • kardflor
    • nålfilt

Adress: Endre Stenstugu 424
Postnr:  621 77
Postort: Visby
Företagets namn: ULLKONTORET, ullkontoret.se
Ort butik: Endre
Telefon: 073-676 36 15
Epost: info@ullkontoret.se