Utställningsmöte

Temat för utställningen 2024 är bestämt att bli – Praktfullt.

Vi hoppas komma vidare med lokal, kostnader, ansvar mm på detta möte.