Föreningen

Textil Gotland

Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Det är ett nätverk för textilt verksamma personer. Du som arbetar med textil och är verksam på Gotland är välkommen som medlem.

Vi ordnar egna utbildningar med workshops, studieresor, studiebesök mm. Vi stödjer medlemmarnas företags- och produktutveckling och fungerar som en mötesplats.
Som medlem har du möjlighet att presentera dig bl. a. genom vår hemsida.

Föreningen startade år 2000. Under åren har vi haft många olika utvecklingsprojekt med stöd av bl. a ALMI, Framtidens Kultur, EU Mål 4, Regionala Utvecklingsenheten här på Gotland samt Mål 2 och 3.

Många medlemmar arbetar som egna företagare och har egna butiker eller andra försäljningsställen. Företagen omfattar textil design, textiltryck, garnfärgning, vävning, stickat, tovat, päls och skinn, skinnberedning, tapetseri, spinneri, konfektion, mattor mm.

Just nu har föreningen ca 58 medlemmar (februari 2024).

Flygblad

Klicka på bilden och du får en pdf-fil med flygbladet.

 

Verksamheten

Vi har två huvudpunkter i vår verksamhet: kompetensutveckling och marknadsföring.
Årsmötet beslutar om prioriteringar och styrelsen beslutar om genomförande. Under höst och vår arrangerar vi olika aktiviteter som workshop, kurser, föreläsningar och studiebesök. Under sommarutflykten i augusti besöker vi medlemmar på hemmaplan som visar och berättar som sin textila verksamhet. Vi har gjort flera gemensamma studieresor för att studera textil verksamhet, bland annat till Estland, Italien, Indien och Dalarna.

Årsmöten

Mötets ordförande Anders Lignell och föreningens ordförande Karin Cervenka.

Stipendium

Årsmötet för Textil Gotland beslutade 2012 att instifta ett stipendium för kurser och utbildning. Stipendiet kan sökas av den som är medlem i föreningen och som varit medlem i minst ett år, som önskar vidga sina kunskaper inom det textila hantverket och/eller inom textil företagsamhet. Läs mer om stipendiet här.

Mediaspegling

Se länk Media i menyn!
Här kan du läsa artiklar om aktiviteter där Textil Gotland har förekommit i media.

Stadgar