Yvonne Ledin – I väven

Väva ett band av korsande trådar får mig att tänka på livets trådar. Vilka som gått före mig och vad som kommer efter, mönstret som en del av mitt livsmönster. Förmödrar och döttrar, alla är vi en del av väven.

Bandets färger får representera ljus och mörker i livet, Utan det mörkare syns inte det ljusa.