Ulla Persson – linneblus av det som blev över

Behovet av att skapa i textila material, att ha något i händerna, är för mig också en samvetsfråga. Framställning av textilt material tär på miljön. Jag dövar mitt samvete med att, till största delen använda ”secondhandmaterial” och att använda ”det som blir kvar”.

Denna blus är sydd av överblivna linnebitar. Det är roligt och en utmaning att skapa när den begränsade mängden bestämmer resultatet. ”Man tager vad man haver” gäller även i textila sammanhang.