Harriet Persson Bäcklund – 2024


PRIVAT/PRIVATE

  • Parafras på Chagallmålning

Broderi och applikation

Tre praktfulla förebilder för mig är (var) min far, vilket symboliseras av grundmaterialet, hans finhalsduk. Den andra praktfulla mannen är min livskamrat sedan drygt 50 år (det är han till höger på bilden).
Den tredje är Chagall, för mig en stor förebild.

  • Paraphrase on Chagall painting

Embroidery and application

Three magnificent role models for me are (were) my father, which is symbolized by the background material, his fine scarf. The other magnificent man has been my life partner for over 50 years (he is on the right in the picture).
The third is Chagall, for me a great role model.


PRIVAT/PRIVATE

  • Den livsnödvändiga brandfilten kan få bli praktfull!

Broderi och applikation

  • The vital fire blanket can become magnificent!

Embroidery and application


Mer om Harriet Persson Bäcklund