Anna-Lena Ingvarsdotter Stolt – 2024


6000 SEK

  • Lapptäcksväst

Väst av överblivna bitar av lammskinn från Gotlandsfår. Det enda nya materialet är banden till rosetterna.

När jag köpte det skinnspill som jag använt till denna väst blev jag speciellt förtjust i de blå bitarna. Det fanns ganska många blå bitar och de gick bra att kombinera med de gula och röda som det fanns mindre av.

Jag tycker om att sy ihop bitar av överblivet material. I detta fall så är det skinnspill som jag köpt från Boulogner. Nappakanterna är också gjorda av överblivet material. Även fodret är återanvänt.

Tanken med knytningen i sidan är att västen kan vara något flexibel i storleken. Du kan dra åt knytningen mer eller mindre.

  • Patchwork vest

Vest from leftover pieces of lambskin. The only material thing is the ribbons for the bows.

When I bought the leftover lambskin that I used for this vest, I was particularly fond of the blue pieces. There were quite a few of them and they were good to combine with the yellow and red pieces of which there were less.

I enjoy sewing pieces of leftover material together. In this case, it is lambskin that I bought from Boulogner. The nappa edges are also made from leftover material. Even the lining is recycled.

The idea with the tie in the side is that the vest can be somewhat flexible in size. You can tighten the tie more or less.


6000 SEK

  • Smidig kofta av lammskinn

Lammskinn från Leicesterfår. Guldfärgad nappa.

Jag tyckte det var roligt att undersöka hur jag kunde vara sparsam med material. Skinnet till denna kofta är sönderskuret för att göra det större så att det kan räcka till mer än det varit helt. På kuppen så blir koftan också något töjbar.

Koftan är gjord av ett enda lammskinn.

  • Stretchable cardigan of lambskin

Lambskin from Leicester sheep. Gold colored nappa.

I thought it was fun to investigate how I could be frugal with materials. The leather of this cardigan is ripped to make it bigger so it can fit more than if it was whole. The cardigan also becomes somewhat stretchy.

The cardigan is made from a single lambskin.


1500 SEK

  • Guldkantad kasse

Kasse av överblivna bitar av lammskinn från Gotlandsfår.

Den här kassen är gjord från likartade block som den blå västen. Det var inte lätt att veta hur många block som behövdes till västen och dessutom ändrade jag designen under resans gång.

Ett rött och ett grönt block fick tillsammans bli denna kasse.

  • Gold edged bag

Bag made of leftover pieces of lambskin

This bag is made from similar blocks as the blue vest. It was not easy to know how many blocks were needed for the vest and I also changed the design during the project.

A red and a green block together became this box.


Mer om Anna-Lena Ingvarsdotter Stolt.