Annkristin Bäckström Jacobsson

Adress: Burs Änges 231
Postnr: 623 49
Postort: Stånga
Företagets namn: Atelje Glashuset och Hemse Handelshus.
Ort butik: Handelshuset har adressen Storgatan 43, Hemse.
Telefon: 070-497 88 64