Annkristin Bäckström Jacobsson

Adress: Burs Änges 231
Postnr: 623 49
Postort: Stånga
Företagets namn: Atelje Glashuset
Ort butik: adress som ovan
Telefon: 070-497 88 64