Ingalill Fredly – 2024


2000 SEK

 • Soluppgång

Prästkrage med fransar av borstat ullgarn fäst på ulltyg. Knytfäste av siden. Galge och krona av aluminiumtråd. Allt material har jag fått eller hittat. Att skapa nya värden av det till synes värdelösa ….

Är prästen en människa? Har prästen kropp? Där stod han framme i altarringen i sin svarta dräkt och vita breda krage kring halsen. Den slags krage prästerna hade i Norge på den tiden  då jag växte upp. Han rörde sig långsamt och försiktigt. Han svävade nästan fram och var så annorlunda. Det var högtidligt i kyrkan. Under gudstjänsten var alla allvarliga och jag förstod ingenting av vad prästen sa. Som liten flicka för länge sedan funderade jag mycket kring detta. Det var så overkligt, där stod han under den väldiga takkronan i skinande blank metall. Jag tyckte det var otäckt, tänk om den tunga kronan skulle lossna och falla över prästen, vad skulle hända då? Han skulle säkert klara sig, för prästen var ju inte som vi andra. Där satt jag och förundrades över allt främmande och mystiskt som försiggick i kyrkan. Då ett hembiträde kom för att se efter oss barn under ett par dagar, passade jag på att fråga henne om prästen var en människa. Hembiträdet kanske inte riktigt förstod min undran, utan svarade att det där fick jag veta när jag började skolan. Inspirerad av mitt barndomsminne har jag använt händelsen som modell för min tolkning av ordet Praktfullt.

 • Sunrise

Priest’s collar with fringes of brushed wool yarn attached to wool fabric. Silk tie. Hanger and crown made of aluminum wire. All material I have received or found. Creating new values ​​from the seemingly worthless ….

Is the priest a person? Does the priest have a body? There he stood in front of the altar ring in his black robe and white wide collar around his neck. The kind of collar the priests had in Norway at the time when I was growing up. He moved slowly and carefully. He almost floated forward and was so different. It was solemn in the church. During the service, everyone was serious and I didn’t understand anything the priest said. As a little girl a long time ago, I thought a lot about this. It was so surreal, there he was standing under the huge chandelier of shiny, shiny metal. I thought it was scary, what if the heavy crown were to come off and fall on the priest, what would happen then? He would surely be fine, because the priest was not like the rest of us. There I sat and marveled at everything strange and mysterious that was going on in the church. When a maid came to look after us children for a couple of days, I took the opportunity to ask her if the priest was human. Perhaps the maid didn’t really understand my wonder, but replied that I learned that when I started school. Inspired by my childhood memory, I have used the incident as a model for my interpretation of the word Magnificent.


2000 SEK

 • Midnattssol

Prästkrage med fransar av borstat ullgarn fäst på ylletyg. Revär samt band och knytfäste av siden. Galge och krona av hässjestråd. Allt material har jag fått eller hittat. Att återskapa nya värden av det till synes värdelösa …

 • Midnight sun

Priest’s collar with fringes of brushed woolen yarn attached to woolen fabric. Silk lapel and ribbon and tie. Hanger and crown of hessian thread. All material I have received or found. Recreating new values ​​from the seemingly useless…


2000 SEK

 • Solförmörkelse

Prästkragen är skapad av märkeslappar från kläder som människor har skänkt, monterade på jeanstyg med sliten franskant som dekor. Fäste med hyskor & hakor i tenn. Galge i papiermaché och krona av hässjetråd. Att återskapa nya värden av det till synes värdelösa ….

 • Solar eclipse

The priest’s collar is created from badge patches from clothing that people have donated, mounted on denim fabric with frayed fringing as decoration. Fastener with hooks & hooks in pewter. Hanger in papier-mâché and crown of hessian thread. To recreate new values ​​from the seemingly worthless ….


2000 SEK

   • Solstorm

   Prästkrage med fransar av borstat ullgarn fäst på ulltyg. Knytfäste av siden. Galge och krona av aluminiumtråd. 

   • Solar storm

   Priest’s collar with fringes of brushed wool yarn attached to wool fabric. Silk tie. Hanger and crown made of aluminum wire.


   2000 SEK

   • Solsken

   Prästkrage av tygspill, det allra simplaste och minst  värdefulla, långt från prakt och glamour. Materialet är monterad på skarvad linne med halskant och knytfästen av stadkanter. Galgen är gjord av papier-maché och kronorna av olika metalltrådar…

   • Sunshine

   Priest’s collar made of fabric waste, the very simplest and least valuable, far from splendor and glamour. The material is mounted on spliced ​​linen with a neck edge and tie fastenings of fabric edges. The gallows is made of papier-mâché and the crowns of various metal threads.


   Mer om Ingalill Fredly