Bitte Hejdström – 2024


750 SEK

  • Malackajuveltrast

Tovad och broderad fågel monterad på linneduk

Fågelvärlden är full av praktfulla arter. Juveltrasten är en av dem.

  • Hydrornis irena, irena

Felted and embroidered bird mounted on linen cloth

The world is full of magnificent birds, the Hydrornis irena is one of them.


450 SEK batik, S PRIVAT/PRIVATE, L 2500 SEK

  • Påfågel gånger 3

Tovning och broderi, batik och textilfärg

Praktfullt är för mig synonymt med påfåglar så det var kul att prova några varianter.

  • Peacock times 3

Felt and embroidery, batik and textile dye

Hearing the word magnificent  I immediately think of peacocks. It was fun making them in different variations.


1500 SEK

  • Djungelaror

Tovning och broderi, ull, sidenband och armering med hampanät ursprungligen avsett att skydda tallplantor

Lånade en barnbok på biblioteket. Full med bilder av praktfulla fåglar. Den inspirerade till en bild för barn och ”färgglada”vuxna.

  • Parrots in the jungle

Felt and embroidery. Wool, silk ribbons, reinforced by a hemp net

Was inspired by a book for children about colourful birds in the jungle.


2250 SEK

  • Solkraft- inte kärnkraft!

Blommorna är gjorda av tovade delar, olika tyger, pärlor och sidenband. Stjälkarna består av grönbetsade trägalgar

Ett solrosfrö självsådde sig i min grusgång och växte sig 2,5m hög. Praktfull och imponerande!

Solrosor är en fröjd för ögat, de ger solrosolja, goda nyttiga frön och kan till och med  tillsättas kornas foder och ge en mjölk med högre fetthalt. Mjölkbönder som blandar in det proteinrika solrosensilaget vittnar om en högre mjölkproduktion och att de kan minska mängden inköpt kraftfoder.

Gärna ”kärnkraft” till fågel och människoföda men låt vår energi komma från sol och vind.

  • Sunpower-not nuclear power!

The flowers are made of felted parts, different fabrics, pearls and silk ribbons. The stems consist of green-stained wooden hangers.

A seed from a sunflower started to grow in my  gravelpath  and become 2.5 meters high. Imposing and magnificent!

Sunflowes are beautiful to look at, you get oil and healthy seeds from them. Good for you as well as for the birds in your garden. You can even feed cows and they will produce milk richer in fat.

Let´s follow the example of sunflowers and produce energy with the help from the sun and wind .  No nuclear power!


Visa mer om Bitte Hejdström.