Annkristin Bäckström Jacobsson

Ordförande

Jag heter Annkristin Bäckström och bor i Burs socken där jag även har min ateljé, som jag tog med mig från Stockholm när jag tillsammans med min make sent om sider valde att flytta hem igen. Jag är mångsysslare och i min ateljé finns allt från textil, glas och rosodling. Det var min mor som lärde mig sömnad och hennes devis var ”Det är det som inte syns som är det viktigaste”, dvs underarbetet med sömmar och att alltid tråckla och tråckla.
Jag är mycket tacksam att få vara med i ett sådant underbart gäng som Textil Gotland är.