Irma Sahlin

Presentation:

Jag håller vävkurser, har försäljning av hantverk och driver kafé i Ekeby.

Verksamhet:

  • Vävning

Adress: Ekeby Ardags Torp 171
Postnr:  621 70
Postort: Visby
Företagets namn: Irmas Hantverk och Hovendroven
Facebook: Irmas Hantverk och Hovendroven
Ort butik: Ekeby
Telefon: 0498-310 74