Eva Zetterberg

Presentation:

Väver för privat bruk, dvs nöje.

Verksamhet:

  • Vävning

Adress: Garde Halvands 608
Postnr: 623 61
Postort: Stånga
Företagets namn:
Ort butik:
Telefon: 070-580 24 55