Anna-Stina Purk

[two_thirds]

Presentation:

Jag har min ateljé och mitt galleri i en f d kyrka i Klintehamn sedan 1995. Når jag startade där vävde jag bildväv men sen hittade jag den underbara gotländska kardullen och övergick till att tova bilder.

Min adress är Viktoriagatan 23, 281 38 Hässleholm från 15 september till slutet av april, annars Donnersgatan 35 i Klintehamn.

Verksamhet:

  • Tovade bilder
  • Sidenmåleri
  • Sidenbroderi
  • Akvarell
  • Keramik
  • Kurser i tovning o sidenmålning

Adress: Donnersgatan 35
Postnr:  623 77
Ort: Klintehamn
Företagets namn: Galleri Gullvivan
Ort butik: Klintehamn
Telefon: 0498-24 00 08, 0709-90 47 46

[/two_thirds]

Galleri: