Utställningen ULL FÅR EVER öppnar

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Om allt går vägen med pandemin så blir detta första dagen för utställningen ULL FÅR EVER.

Gratis

Utställning

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Utställning med temat ULL FÅREVER. Pga Coronapandemin flyttades den från 2020 till 2021.

Gratis