Inlämning av utställningsalster

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Tillfälle att lämna in utställningsalster. Kan du inte komma själv under denna tid kontakta någon av de andra utställarna som kan ta med dina alster. Se till att alsterlappar och försäljningslappar är ifyllda och medtagna till inlämningen.

Utställning

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Utställning med temat ULL FÅR EVER. 25 medlemmar från föreningen medverkar i utställningen. Pga Coronapandemin flyttades den från 2020 till 2021.

Gratis