Sommarutställning 2022

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Textil Gotlands sommarutställning LINUM usitatissimum. En försäljningsyta finns för hågade medlemmar.

Styrelsemöte

Ordinarie styrelsemöte. Denna gång hos Lilian i Hemse.

Resa till Dalarna

Vi reser till Dalarna. Vi samlar ihop oss och kör med egna bilar. Många besöksmål är på förslag.