Möte i utställningsgruppen

Kulturrum Specksrum 6, Visby

Möte i utställningsgruppen. Dags att fastslå utställningens titel (om vi kan), bestämma hur årets lotteri skall utformas och dela ut övriga uppgifter inför utställningen.

Möte i försäljningsgruppen

Kulturrum Specksrum 6, Visby

Gruppen har möte i anslutning till utställningsgruppens möte.

Sommarutställning 2022

Korsbygården Korsbyvägen, Lärbro

Textil Gotlands sommarutställning.