Zoommöte i utställningsgruppen

Utställningsgruppen träffas digitalt och diskuterar frågor som rör den eventuella utställningen under sommaren 2021.