Presentation:

Jag tovar allt från mössor till krukor.

Verksamhet:

  • Tovning

Adress: Kräklingbo, Smiss 527
Postnr:  623 70
Ort: Katthammarsvik
Företagets namn:
Ort butik:
Telefon: 070-415 46 45, 0498-532 41