Presentation:

Jag har en hantverksbutik i Hemse där jag säljer skinn- och ullprodukter från egen fårbesättning. I butiken finns även olika alster från ca 15 gotländska hantverkare. Vi har öppet året runt.

Verksamhet:

  • Skinnprodukter
  • Ullprodukter
  • Textil
  • Keramik

Adress: Sproge Snoder 816
Postnr:  623 44
Postort: Klintehamn
Företagets namn: Skinn – Ull & Hantverk
Ort butik: Storgatan 43, Hemse
Telefon: 073-916 63 87