Presentation:

Jag tovar tavlor i olika storlekar samt broderar.
Min adress är Viktoriagatan 23, 281 38 Hässleholm från 15 september till slutet av april, annars Donnersgatan 35 i Klintehamn.

Verksamhet:

  • Akvarellmållning
  • Broderi
  • Tovning

Adress: Donnersgatan 35
Postnr:  623 77
Ort: Klintehamn
Företagets namn: Galleri Gullvivan
Ort butik: Klintehamn
Telefon: 0498-24 00 08, 0709-90 47 46