Styrelsen

  • Anso Norling

  • Suppleant

Slöjd- och formkonsulent.

  • Ulla Persson

  • Suppleant